Posts

Showing posts from 2017

祝祢生日快樂

如果再見不能紅著眼

那些房事

古瓦哈提

遇見自己

那加往事

烏蘭巴托的夜

十一月,乍寒还暖

回憶是紅色天空

坦普拉 Thambula

伊扎高拿 Iza Gaw Na

野無名 No Name

瑞山陀 Shwesandaw

那迦龍 Nagayon

蘇拉瑪尼 Sulamani

達瑪揚基 Dhammayangyi